Blanca Bayas

Observatori del Deute en la Globalització (ODG) , http://www.odg.cat