Joana Bregolat

Investigadora del Observatori del deute en la Globalització