Marta Ill Raga

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y Sindicat de Llogaters i Llogateres.